Subsidie bij aardbevingschade
-waardevermeerderingsregeling-

Inmiddels is het landelijk bekend dat de gaswinning schade veroorzaken aan woningen. (Lichte) aardbevingen zijn voelbaar door een groot deel van de noordelijke provinciën en de grond verzakt. Het gevolg, kleine tot zeer grote scheuren in muren en funderingen. Woningen dalen in waarde, worden onverkoopbaar of worden zelfs onbewoonbaar verklaard.

Na een lange strijd is er eindelijk erkenning voor de problemen die de gasboringen veroorzaken en zijn er een subsidieregelingen gekomen voor huiseigenaren in de noordelijke provinciën. Eén van die subsidieregelingen is de zogenaamde Waardevermeerderingsregeling. Deze subsidie is bedoeld als compensatie voor de veroorzaakte schade door de aardbevingen en is te gebruiken voor de verduurzaming van je woning. Denk hierbij aan energiebesparende en energieopwekkende maatregelen zoals het isoleren van de vloer, HR++(+) glas plaatsen en het installeren van zonnepanelen.

Feiten op een rij

Voor wie?
Woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade aan de woning van minimaal €1000,-.

Hoogte subsidie?
Als woningeigenaar kun je per huishouden maximaal €4000,- subsidie ontvangen.

Looptijd?
De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag 31 maart 2022. Het streven is om iedere aanvraag binnen 14 weken te behandelen.

Voorwaarden?

 1. Je hebt op het huidige adres nog niet eerder gebruik gemaakt van de waardevermeerderingssubsidie die voor 2017 van kracht was.
   Je hebt één van onderstaande bewijsstukken voor de erkende aardbevingsschade van minimaal €1000,-:
   • Besluitbrief van de IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen), voorheen TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) waarin is bevestigd dat je minimaal voor €1000,- erkende schade hebt, die op of na 19 maart 2018 is erkend;
   • Besluitbrief van de IMG die je hebt ontvangen na je akkoord voor de stuwmeerregeling;
   • Aanbiedingsbrief ‘oude schademelding’ van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij);
   • Uitspraak van een rechter of Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van minimaal €1000,- is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;
   • Schaderapport van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er erkende aardbevingsschade is, erkend op of na 1 januari 2016, van minimaal €1000,-;
   • Schaderapport van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2018, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minimaal €1000,- bedraagt.

Hoe te beginnen

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan kun je eenvoudig een subsidieaanvraag indienen via de website van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). SNN voert de regeling uit voor Nationaal Coördinator Groningen uit. Na goedkeuring ontvang je een verleningsbeschikking waarin het subsidiebedrag staat dat voor je is gereserveerd. Vanaf dat moment kun je via het E-loket een factuur indienen en wordt binnen 8 weken de subsidie overgemaakt op je rekening.

Kies je ervoor om je woning te verduurzamen met zonnepanelen, dan kun je naast de subsidie ook gebruik maken van de BTW-teruggave regeling. Je totale investering komt in het meest gunstig geval uit op maar een paar tientjes voor een compleet zonnepanelensysteem.

Advies nodig?

Mogelijkerwijs heb je nog vragen. Onze adviseurs staan je graag te woord of je kunt rechtstreeks contact opnemen met SNN. SNN is op werkdagen tussen 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar op telefoonnummer (050) 5224924.

Meer weten over onze zonnepanelen?
Wij komen graag met je in contact!