SDE++ subsidie regeling

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Nederlandse overheid. Ze willen een energietransitie, waarbij fossiele brandstof grotendeels moet worden vervangen door duurzame energie. Het doel: ‘in 2030 moet er 49% minder CO2-uitstoot zijn dan in 1990. En in 2050 95%’. Om bedrijven te stimuleren de CO2-uitstoot te verminderen en duurzame energie te gaan produceren, hebben ze de SDE++ subsidie regeling opgezet. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie.

Afgelopen jaar -2020- zijn er twee periodes (openstelling) geweest waarin bedrijven deze subsidie konden aanvragen. Met name bij de laatste openstelling, in het najaar, is hier massaal gebruik van gemaakt. In totaal is er voor € 6,4 miljard subsidie aangevraagd, dat was meer dan de beschikbare € 5 miljard. Opvallend hierbij was de grote hoeveelheid aanvragen voor zonnepanelen installaties. Er is duidelijk meer interesse in deze techniek!

SDE++ aanvragen in 2021

Ook in 2021 is het mogelijk SDE++ subsidie aan te vragen voor duurzame energieproductie en nieuwe CO2-reducerende technieken. De openstelling is dit jaar van 21 september tot en met 14 oktober 2021, met een beschikbaar budget van € 5 miljard.

Door te investeren in zonnepanelen en daarbij gebruik te maken van deze subsidieregeling ben je als bedrijf niet langer afhankelijk van alleen externe energie en is er geen jaarlijkse stijging van de energieprijs meer. Daarbij zit er een uitstekend rendement op zonnepanelen.

Hoe het werkt

Wanneer jouw bedrijf of (non-profit) instelling wilt investeren in duurzame energie, dan kun je een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. De RVO is de instantie die de SDE++ subsidie beheert, toekent en uitvoert. De hoogte van de subsidie die je kunt ontvangen hangt af van de capaciteit van je installatie en de hoeveelheid CO2 die je gaat besparen. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan het maximale subsidiebedrag om te voorkomen dat al het geld naar één bepaalde sector gaat. De openstelling bestaat uit vier fases:

OpenstellingsrondeFasegrens € / tonCO2
Fase 1: 21 september tot 27 september60
Fase 2: 27 september tot 4 oktober80
Fase 3: 4 oktober tot 11 oktober115
Fase 4: 11 oktober tot 14 oktober300

Tijdens iedere fase kun je een aanvraag doen voor een project met een subsidiebehoefte tot de fasegrens € / ton CO2. Het is ook mogelijk een project in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum.

Na 14 oktober 2021 worden alle aanvragen in behandeling genomen, beoordeeld en ontvang je binnen 13 weken een reactie (wettelijk kan de RVO deze afhandeltermijn nog eenmaal verlengen met 13 weken). Is je aanvraag goedgekeurd, dan kan je project van start gaan.

Voorwaarden SDE++ 2021

Om in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie voor een zonnepaneleninstallatie moet je onder andere voldoen aan het volgende:

 1. Alleen voor (beoogde) producenten; wanneer je zelf als bedrijf of (non-profit) instelling de installatie in bedrijf neemt en exploiteert.
 2. Bij meer dan 500.000 Wattpiek heb je een haalbaarheidsstudie -een (financiële) onderbouwing van de haalbaarheid van je project- nodig.
 3. Er is een omgevingsvergunning nodig voor een zon-PV veldopstelling, een drijvende installatie, aan de gevel of op een nieuw te bouwen gebouw worden geplaatst.
 4. Je recht op EIA-subsidie (energie investerings aftrek) en Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) vervalt zodra je een SDE++ subsidie ontvangt. Uitzondering: voor een zon-PV project met niet-gebouwgebonden installatie (veldopstelling/wateropstelling) is het mogelijk om EIA-subsidie te ontvangen voor de investeringskosten voor de netaansluiting.
 5. Je bent eigenaar van het dak, of hebt schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 6. In bezit van een transportindicatie vanuit je netbeheerder; hieruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 7. Er is een grootverbruikaansluiting van 3 x 80 Ampère op het elektriciteitsnet.
 8. De zonnepanelen hebben een minimaal vermogen van 15.000 Wattpiek.
 9. De installatie moet -na goedkeuring van de subsidieaanvraag- binnen de volgende termijnen gerealiseerd zijn. Anders vervalt de subsidietoekenning.
  • Zon-PV < 1 MWp: 1,5 jaar
  • Zon-PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systemen: 3 jaar
  • Zon-PV ≥ 1 MWp veld en drijvende systemen: 4 jaar

Meer details zijn hier te vinden > voorwaarden SDE subsidie zonnepaneleninstallatie.

Meer weten over onze zonnepanelen?
Wij komen graag met je in contact!