Omvormer zonnepanelen kiezen

Zonnepanelen wekken gelijkstroom op. Dit is stroom met een constante stroomrichting en is niet direct bruikbaar in huis. Stroom die uit de wandcontactdozen in huis komt is namelijk wisselstroom. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de stroom van je zonnepanelen, moet de gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom.

Dit kan door middel van een omvormer. Een omvormer is een elektronisch apparaat dat de opgewekte stroom omvormt naar bruikbare wisselstroom voor in huis.

Verschillende soorten

Een omvormer is een essentieel onderdeel van het zonnepanelensysteem. Voor een optimaal rendement is het belangrijk dat de omvormer goed past bij de gekozen zonnepanelen.

Er zijn verschillende omvormers op de Nederlandse markt, die globaal zijn in te delen:

  1. String-omvormers (serie geschakeld)
  2. Micro-omvormers (parallel geschakeld)
  3. Power optimizers (tussenvorm)

String-omvormers

Eigenlijk zegt de naam het al, de zonnepanelen worden eerst in een ‘string’ (in serie) aan elkaar gekoppeld en vervolgens aan één centrale omvormer.

Deze methode wordt het meest toegepast als alle zonnepanelen naar dezelfde kant zijn gericht en er geen tot weinig schaduw op valt. Wanneer er wel schaduw valt op één zonnepaneel, dan heeft dit een negatieve invloed op de opbrengst van alle zonnepanelen in de serie. Er wordt dan minder stroom doorgegeven.

Het grootste voordeel van een string-omvormer is dat er weinig verschillende onderdelen zijn en de kans op storingen daardoor minder is. Mocht er wel een storing zijn dan is snel uit te pluizen waar het zit en is het eenvoudig te vervangen.

Micro-omvormers

Micro-omvormers worden per zonnepaneel aangesloten (parallel geschakeld). Ieder zonnepaneel heeft dus zijn eigen omvormer die de opgewekte stroom omzet en doorgeeft aan het net. Op deze manier is het mogelijk om de stroomopbrengst per zonnepaneel te volgen. En wanneer er minder stroom wordt opgewekt door schaduw dan heeft dat geen nadelige invloed op de andere zonnepanelen.

Andere voordelen zijn dat er geen centrale omvormer in je huis hoeft worden geplaatst en dat je minder beperkt bent in waar de zonnepanelen op je dak worden geplaatst. Ze kunnen gerust verschillende hellingshoeken en oriëntatierichtingen hebben. Ook is het eenvoudig om na verloop van tijd extra zonnepanelen bij te plaatsen.

Power optimizer

Een power optimizer is een combinatie van string- en micro-omvormers. Hierbij wordt een klein kastje (de optimizer) per zonnepaneel aangesloten die ervoor zorgt de stroomopbrengst maximaal is. Vervolgens worden ze aangesloten op één grote centrale omvormer die de opgewekte gelijkstroom omzet in wisselstroom.

Wanneer zonnepanelen in meerdere richtingen liggen (zoals een oost-west opstelling), er dagelijks een paar uur schaduw op één of meerdere zonnepanelen valt of de instralingshoek van de zon niet gelijk is door verschillende dak niveaus dan zijn power-optimizers de perfecte uitkomst.

De juiste keuze maken

De keuze tussen een serie geschakelde omvormer (string-omvormer) of parallel geschakelde omvormer (micro-omvormer en power-optimizer) is sterk afhankelijk van de ligging van je dak, eventuele obstakels op en rondom het dak en uiteraard de financiële mogelijkheden. Iedere situatie is anders en vraagt om vakkundige kennis zodat je het hoogst haalbare rendement uit je zonnepanelen kunt halen.

Meer weten over onze zonnepanelen?
Wij komen graag met je in contact!