SDE++ subsidie zonnepanelen

De Nederlandse overheid wil een energietransitie waarbij fossiele brandstof grotendeels moet worden vervangen door duurzame/hernieuwbare energie. Het doel: in 2030 moet er 49% minder CO2-uitstoot zijn dan in 1990. Om bedrijven te stimuleren de CO2-uitstoot te verminderen en duurzame energie te gaan produceren, is er de SDE++ regeling. SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie.

Door bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen en daarbij gebruik te maken van deze subsidieregeling, kun je voor een periode van maximaal 15 jaar, subsidie ontvangen voor de zonne-energie die je produceert. Het voordeel daarbij is dat je bedrijf niet langer afhankelijk is van alleen externe energie en er geen jaarlijkse stijging van de energieprijs meer is. Ook zit er vaak een goed rendement op zonnepanelen.

SDE++ aanvragen in 2021

De exacte invulling van de SDE++ voor 2021 is op dit moment nog in concept. Hierin wordt er uit gegaan van één openstellingsronde en liggen de basisbedragen voor zonnepanelen zo'n 7,5 tot 9,5 procent lager. Ook wordt 'de uitgestelde levering van zonnestroom' geïntroduceerd. Tijdens de publicatie van het Eindadvies SDE++ 2021 wordt de definitieve invulling bekend gemaakt.

Hoe het werkt(e) in 2020

Wanneer je als bedrijf of (non-profit) instelling wilt investeren in duurzame energie, dan kun je een SDE++ aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO is de instantie die de SDE++ subsidie beheert, toekent en uitvoert. De hoogte van de subsidie die je kunt ontvangen hangt af van de capaciteit van je installatie en de hoeveelheid CO2 die je gaat besparen. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan het maximale subsidiebedrag om te voorkomen dat al het geld naar één bepaalde sector gaat. Het totale subsidiebudget voor 2020 is 5 miljard.

Een subsidieaanvraag kun je doen tijdens de voorjaars- of najaars openstellingsronde. Iedere openstellingsronde bestaat uit fases, waarbij de maximale subsidie (fasegrens) die je kunt krijgen stapsgewijs oploopt. De najaarsronde van 2020 kent 4 fases:

Openstellingsronde Fasegrens € / tonCO2
Fase 1: 24 november 2020 70
Fase 2: 30 november 2020 85
Fase 3: 7 december 2020 180
Fase 4: 14 - 17 december 2020 300

Tijdens iedere fase kun je een aanvraag doen voor een project met een subsidiebehoefte tot de fasegrens € / ton CO2. Het is ook mogelijk een project in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum. Met behulp van de rekentool van de RVO kun je onder andere ontdekken in welke fase je subsidie kunt aanvragen.

Nadat het tijdvak van een openstellingsronde gesloten is, worden de aanvragen in behandeling genomen en beoordeeld. Na maximaal 13 weken ontvang je een reactie (wettelijk kan de RVO deze afhandeltermijn nog eenmaal verlengen met 13 weken). Is je aanvraag goedgekeurd, dan kan je project van start gaan.

Voorwaarden SDE++ 2020

Om in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie voor een zonnepaneleninstallatie:

  1. Er is een grootverbruikaansluiting van 3 x 80 Ampère op het elektriciteitsnet nodig.
  2. De zonnepanelen hebben een minimaal vermogen van 15.000 Wattpiek (dit zijn bijvoorbeeld 50 zonnepanelen met gemiddeld 300 Wattpiek).
  3. Je bent eigenaar van het dak, of hebt schriftelijke toestemming van de eigenaar.
  4. Er is een omgevingsvergunning nodig wanneer de zonnepanelen in een veldopstelling, als drijvende installatie, aan een gevel of bij een nieuw te bouwen gebouw worden geplaatst.
  5. Bij meer dan 500.000 Wattpiek heb je een haalbaarheidsstudie -een (financiële) onderbouwing van de haalbaarheid van je project- nodig.
  6. Je recht op EIA-subsidie (energie investerings aftrek) vervalt zodra je een SDE++ subsidie ontvangt.
  7. Je hebt navraag bij de netbeheerder over de capaciteit van het elektriciteitsnet gedaan.
  8. Het project moet binnen 18 maanden -na goedkeuring van de subsidieaanvraag- gerealiseerd zijn, anders vervalt de subsidietoekenning.

 

Hulp nodig bij een aanvraag of andere vragen over de SDE++ regeling?

neem contact op 

of bel
Bel Elsun 050 502 11 60

 

Heb je dit artikel al gelezen?